Kwaliteit management in technische en ontwerp omgevingen
Beleid tot op de werkvloer

Kwaliteit wordt vaak vastgelegd in het beleid als must in een concurrerende markt met kritische cliënten. ‘Wij leveren kwaliteit aan onze klanten’ schrijven we dan in ons beleidsplan. Iets minder vaak zien we kwaliteit terug op strategisch niveau in de vorm van een kwaliteitsplan met certificering zoals de ISO 9001 of JCI. Nog iets minder vaak vinden we de kwaliteit ook terug op operationeel niveau. Te druk met de werkzaamheden om de tent draaiend te houden. Kwaliteit komt wel een een keer als er tijd is of wanneer er weer een audit is. Dan is er opeens paniek in de tent omdat er bij nader inzien vele schakels missen tussen beleid en werkvloer-kwaliteit.

Dat is zonde voor de kwaliteit die we aan onze cliënten verkopen maar zeker ook voor de winstgevendheid of bedrijfs- efficiency. De vaak forse investering in tijd en middelen die we doen zou volledig terug te zien moeten zijn in verbeterde resultaten. Minder faalkosten, minder uitval, minder werkdruk en meer arbeidsvreugde.

Als mijn primaire opgave zie ik het zodanig helpen verbeteren van bedrijfsprocessen dat certificering voortaan ‘slechts’ een afgeleide is van goed beheer. Dit doe ik door te kijken luisteren, analyseren en adviseren en zo nodig confronteren van directie, management en medewerkers om het bewustzijn te vergroten van ‘productiedenken’ naar ‘kwaliteitsproductiedenken’.
Mijn stelling is dat je kreten als ISO en JCI en ‘we moeten een kwaliteitssysteem… ‘ zo min mogelijk moet bezigen om je team te motiveren maar dat je kwaliteit zorgvuldig inbed in de bedrijfscultuur én daar top down voeding aan blijft geven. Hoe dat in uw organisatie mogelijk is kom ik graag bespreken.

Nico van der Kuip 0031(0)6 53 253 695
contact@nicovanderkuip.nl